Menu Content/Inhalt
Advertisement
Advertisement

Zamów biuletyn


Centrum Sztuki Współczesnej "Solvay"
Solvay.JPG
ul. Zakopiańska 62
Kraków
Kierownik: Robert Kardzis
tel. (012) 266-98-12, 268-20-38
fax: (012) 266-98-12
biuro.solvay@gmail.com 
www.solvay.krakow.pl

Zadaniem Centrum Sztuki Współczesnej "Solvay" jest promocja wydarzeń z zakresu sztuki współczesnej. Dominujące dziedziny działalności to sztuki plastyczne, teatr, multimedia, muzyka, a także szeroko pojmowana edukacja twórcza (warsztaty, konferencje). Tutaj znajdują również swoje miejsce projekty twórcze, także o charakterze interdyscyplinarnym, łączące wyżej wymienione dyscypliny. Centrum swoją działalność rozpoczęło w styczniu 2000 roku. Jest to największy w tej części miasta ośrodek kulturalny o powierzchni użytkowej 1700 m².

 

 

WAŻNIEJSZE IMPREZY CYKLICZNE
EDUKACJA TWÓRCZA
WYSTAWIENNICTWO
SPEKTAKLE i KONCERTY